Általános szerződési feltételek

A hagyateki-ingtalanok.hu (üzemelteti: Gyarmoczki Pál egyéni vállalkozó, székhely: 1077. Budapest Király utca 69.U.2., adószám: 67570414-1-42, a továbbiakban szolgáltató, a hirdető ügyfelei, a továbbiakban hirdető(k), illetve valamennyi felhasználója részére a jelen Általános Szerződési Feltételeket. ( ÁSZF)

Az AFSZ tartalmazza a hagyateki-ingatlanok.hu weboldalon igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket.

A jelen ÁSZF az összes hirdetésre és egyéb szerződésre, megrendelésre irányadó, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkeznek. .A weboldal használatának megkezdésével minden igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja az általános szerződési feltételeket.

A weboldalt minden igénybe vevő csak a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a jelen általános szerződési feltételeket  egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Módosítás esetén a weboldalt felhasználók részére tájékoztatásra jogosult,

(de nincs kötelezettsége).

Fogalom-meghatározások

Felhasználó:

természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki  belép a szolgáltató weboldalára és azt bármely egyéb módon igénybe veszi  a weboldal által nyújtott szolgáltatásokat, függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik e, vagy sem. Az általános szerződési feltételek értelmezése szerint valamennyi hirdető egyben felhasználó is.

Hirdető:

Természetes személy: aki saját érdekében, megbízás nélkül, saját tulajdonában lévő ingatlant hirdet,  mint magánszemély hirdető.

Jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, vagy vállalkozó, aki

harmadik személy megbízása alapján, annak érdekében, a harmadik személy(ek) tulajdonát képező ingatlant hirdet és akinek érdekében a szolgáltató hirdetést jelenít meg.

A weboldal használatának feltételei

 

A szolgáltatás tárgya:

A www.hagyatéki-ingatlanok.hu. weboldal hirdetési helyet biztosít a hirdetők részére használt és új ingatlanjaik és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére a www.hagyateki-ingatlanok.hu internetes címen lévő adatbázisban, illetve kereső rendszerben a szolgáltató által ingyenesen vagy díj ellenében biztosított internetes adminisztrációs felület használatával.

A hirdető helyezi el az ingatlanhirdetéseit, a szolgáltató a felhasználó számára pedig lehetőséget biztosít arra, hogy a weboldal felületére az általa értékesíteni kívánt ingatlan fényképeit feltöltse, megadja azok hiteles adatait.

A hirdető által elhelyezett képeket a szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni.

A weboldal megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett érhetőek el.

A weboldalon történő minden regisztráció megkezdésével az adatszolgáltatás önkéntesen történik.  A felhasználó  a regisztráció után, továbbá a szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, az annak részét képező adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. A weboldalt minden felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A felhasználó a regisztráció során tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a felhasználó által megadott személyes adatokat, illetve a weboldal használata során megadott felhasználói adatokat rögzíti és az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és célokra használja fel. A hirdető pedig kijelenti és szavatolja, hogy az általa a weboldalon elhelyezett hirdetéssel kapcsolatban minden hatályos jogszabályokat betartott, személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sértett, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

A szolgáltató a weboldalon határozza meg a hirdetési szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a hirdetési díj megfizetését. A weboldalon bárki, aki érvényes regisztrációval rendelkezik a fizetett ellenértéknek megfelelő számú hirdetést adhat fel, illetve külön igényelhet a hirdetésének kiemelést, vagy előre sorolást, külön díj ellenében. A regisztráció során az adatok kitöltésekor lényeges az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Az adatok ellenőrzése után kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására.

A szolgáltató a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre, melyre kattintva igénybe vevő fejezi be a regisztrációt. Sikeres regisztráció esetén a szolgáltató biztosítja a hirdetések elhelyezésének lehetőségét. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

Download document

Enter your email before downloading this document

Összehasonlítás